KOMUNIKAT: NATYCHMIASTOWE
STAWIENNICTWO W RAMACH
CERTYFIKACJI WOJSK OBRONY
TERYTORIALNEJ


Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj w nocy żołnierze 3 Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy obligujący do natychmiastowego
stawiennictwa. Sprawdzenie liczby żołnierzy, którzy stawią się w swoich jednostkach w określonym
czasie jest jednym z elementów certyfikacji WOT. To pierwszy w historii wojska przypadek, gdzie
certyfikacji poddaje się cały Rodzaj Sił Zbrojnych, w tym 3 Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej.
W sobotę, 15 czerwca w nocy żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady OT otrzymali sygnał alarmowy do
natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach w Rzeszowie, Nisku, Dębicy i Sanoku.
Sprawdzenie stawiennictwa żołnierzy to jeden z elementów trwającej certyfikacji Wojsk Obrony
Terytorialnej.
Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia
określone normy i kryteria, a zatem jest zdolny do wykonania przydzielonych mu zadań – zarówno w
czasie pokoju czy różnego rodzaju kryzysów. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce
Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko
wybrane jednostki wojskowe.
Proces oceny zdolności do wykonywania zadań przez Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzany
zostanie w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness
Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji
działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.
W ramach certyfikacji ocenia się kilka obszarów działalności, spośród których wymienić można: – procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie
zapewniającym realizację zadań; – procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu; – poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości
bojowej i realizację zadań.
Siły Zbrojne RP liczą już ponad 200 tys. żołnierzy, w tym około 40 tys. żołnierzy WOT. W 3
Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej – jednej z największych brygad OT służy obecnie około
3,5 tys. żołnierzy.


Tekst:
ppor. Magdalena Mac
Oficer Prasowy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Shares